In deze factsheet zijn gegevens voor de zorg en ondersteuning die loopt via de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet in kaart gebracht. De cijfers geven inzicht op het gebied van zorg en ondersteuning, aantallen aanbieders en kosten. Deze factsheet wordt uitgebracht per kwartaal.