Wat is het?

Als u een 2e woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de ene gemeente tot uw beschikking heeft, terwijl u ingeschreven staat in een andere gemeente, betaalt u forensenbelasting.

Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting. De forensenbelasting dient ertoe om mensen die in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van de gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente .

De forensenbelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeenteraad, die met het vaststellen van de begroting de financiële middelen verdeelt.

Wat kost het?

Forensenbelasting:€ 365,45

Verordening

Via onderstaande button kunt u de actuele verordening inzien.

Officiële bekendmakingen(externe link)

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.