De onderhoudsdienst in de gemeente Wierden probeert uw buurt zo goed mogelijk schoon, netjes, groen, aantrekkelijk en leefbaar te houden. We zijn benieuwd naar uw mening over het onderhoud en beheer in uw straat, buurt en de dorpscentra. Tevens zijn we benieuwd of u wateroverlast ervaart in uw straat of op uw perceel.  We hebben een enquête opgesteld die ingaat op de genoemde onderwerpen. Uw mening vinden we belangrijk. Doet u mee?

Naar de enquête over onderhoud van groen, straat en mogelijke wateroverlast (externe link)

Doet u mee?

Tot 20 april 2024 kunt u de enquête via bovenstaande knop invullen. Het invullen neemt ongeveer 8 minuten van uw tijd in beslag. Deelname is volledig anoniem.

Wat doen we met de resultaten?

We gebruiken de resultaten van het onderzoek om te beoordelen of onze werkwijze aansluit bij de beleving van onze inwoners. De resultaten van de enquête publiceren we op Wierden praat mee!