Wat is het?

Als u schade heeft of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Digitaal indienen

U kunt uw schadeclaim gemakkelijk digitaal indienen via onderstaande button. Houdt daarbij bovenstaande gevraagde gegevens bij de hand. U kunt foto's en en documenten ook middels het formulier indienen.

Formulier schadeclaim

Per post indienen

Kunt u niet digitaal uw claim indienen? Dan kan dit uiteraard ook per post. Stuur een brief, ter attentie van het college van burgemeester en wethouders, met daarin bovenstaande gegevens naar de gemeente Wierden. Postbus 43, 7640 AA, Wierden.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u heeft opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Wat heb ik nodig?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • bewijs van het bedrag van de opgelopen schade bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
 • verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
 • eventueel een ondertekende getuigenverklaring
 • eventueel foto's

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen twee weken bericht.

Hoelang duurt het?

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht. Hierin staat of de gemeente al dan niet akkoord gaat met uw schadeclaim of dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.