Mogelijkheden voor particulieren

Ik wil een stuk gemeentegrond bij mijn tuin aansluiten

Als u uw tuin wilt uitbreiden, is het in sommige gevallen mogelijk om een stuk gemeentegrond te kopen of te huren. Slechts een klein deel van het gemeentegroen komt daarvoor in aanmerking. Er mag bijvoorbeeld geen onveilige situatie ontstaan door uw grotere tuin. Ook moet het aanzicht van de buurt goed blijven. Wij bekijken elke situatie afzonderlijk. Als grond voor verkoop in aanmerking komt gaat de voorkeur uit naar verkoop, maar verhuur is dan ook mogelijk.

Ik wil een paadje ('achterom') maken van de tuinpoort naar de stoep

U kunt een paadje “adopteren”. Het paadje moet voldoen aan eisen. Zo mag het pad niet breder zijn dan 1 meter. De verplichte afmeting van de tegels bedraagt 30 x 30 cm. Ook het direct naastgelegen groen moet u (zelf)bijhouden door overhangend groen te snoeien en onkruid te verwijderen.

Ik wil een plantsoen verzorgen

U mag altijd onkruid verwijderen of takken die overhangen verwijderen met snoeischaar. Het professionele snoeien of met machinaal snoeien doen wij. 

U kunt ook plantsoen adopteren. U mag dan ook de inrichting veranderen en andere planten gebruiken. Dat geldt alleen voor groenvakken kleiner dan 40m2 (niet structuurgroen). Voorwaarde is onder andere dat het vak grenst niet aan uw tuin grenst. Voorbeelden zijn de (beton)bielzen bakken in de wijk de Stouwe.

Mogelijkheden voor bedrijven

Ik wil een bloemzuil beplanten en verzorgen

Het adopteren van een bloemzuil is mogelijk na overleg met de groenbeheerder. Wij richten de bloemzuil voor u in en plaatsen die op een gepaste locatie in het centrum. De locatie wordt in overleg met u bepaald. Het kan om één of meerdere bloemzuilen gaan. In overleg is veel mogelijk, ook als het gaat om de toe te passen soorten/kleuren. Een klein plaatje op de bloembak waar de naam van u bedrijf op staat is toegestaan.

Ik wil een plantsoen inrichten en verzorgen

Het inrichten en verzorgen van plantsoen door bedrijven is in principe niet mogelijk.

Hoe werkt het?

Voor particulieren

Stuk gemeentegrond bij eigen tuin aansluiten

De verkoop van gemeentegrond loopt via een door de koper aan te wijzen notaris. Wij stellen zelf de koopovereenkomst op. In geval van verhuur stellen wij een huurovereenkomst op.

Paadje achterom maken

Voor een paadje stellen wij een adoptieovereenkomst op.

Plantsoen verzorgen

U mag zonder schriftelijke toestemming altijd klein onderhoud uitvoeren voor zover u de inrichting niet verandert. Voor adoptie van een plantvak stellen wij een overeenkomst op.

Voor bedrijven

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, gaan wij met u in overleg over uw wensen. U maakt vervolgens een definitief ontwerp. Daarna leggen we de afspraken vast in een adoptieovereenkomst.

Wat moet ik doen?

Als u een stuk grond wilt kopen, huren of adopteren, kunt u dat digitaal aanvragen via onderstaande button.

Groen kopen, huren of adopteren