Gemeentelijke advertenties in De Wiezer

De gemeente moet sommige besluiten verplicht bekendmaken. Zo kunnen inwoners lezen wat er gebeurt in hun omgeving en daarop reageren, bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. De verplichte publicaties (bekendmakingen) van de gemeente Wierden vindt u in ons online gemeenteblad