De gemeente moet sommige besluiten verplicht bekendmaken. Zo kunnen inwoners lezen wat er gebeurt in hun omgeving en daarop reageren, bijvoorbeeld door een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. De verplichte publicaties (bekendmakingen) van de gemeente Wierden vindt u in ons online gemeenteblad(externe link).

Daarnaast plaatsen we elke week een opsomming in huis-aan-huis-blad De Wiezer. De recent geplaatste pagina die in De Wiezer staat, kunt u onderaan deze pagina vinden. Wilt u een eerder geplaatste pagina inzien, mail dan naar communicatie@wierden.nl