De gemeente Wierden maakt onderdeel uit van de Groene Metropool Twente. Groene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk.

Groene Metropool Twente(externe link)