Toelichting op het groenplan

Door het hele plangebied zijn grote groene ruimtes gepland. De groenstructuur loopt rond het hele plangebied. Dit geeft niet alleen ruimte in het woongebied, maar is mede ingegeven door de functie die het groen vervult in het kader van de waterhuishouding. Een wadi-systeem zorgt ervoor dat het hemelwater dat in het gebied valt in de bodem infiltreert.

Het groen in de wijk is onderdeel van de stedenbouwkundige structuur. Net als de wegen in de wijk vormt het groen een scheiding tussen de verschillende buurten, maar evengoed ook een verbinding.

De randen

De randen van het plangebied worden gevormd door o.a. de zone langs de Wierdenseweg en de beek de Entergraven. Dit gebied vormt de overgang naar de landelijke omgeving. Het krijgt daarom een meer natuurlijk en informeel karakter. Ook het beheer wordt hierop afgestemd (lagere maaifrequentie). Hier wordt gebruik gemaakt van streekeigen beplanting zoals els en berk. Deze worden niet in een aaneengesloten rij aangeplant, maar in kleinere groepjes bij elkaar. Dit versterkt het gewenste natuurlijke beeld.

De singel Nijenhorst aan de westzijde van het plangebied krijgt een formeel beplantingspatroon (lanen) met forse bomen. Gekozen is voor de inheemse winterlinde.

De kleihorst

De woonstraat in het midden van het plangebied heeft geen directe relatie met aangrenzende landschap. Hier is gekozen voor meer gecultiveerde boomsoorten. Deze soorten zijn ecologisch en landschappelijk vaak minder waardevol, maar hebben juist meer sierwaarde. Bijvoorbeeld door een bijzonder bladvorm, of bloeiwijze. Er is o.a. gekozen voor soorten als magnolia en een vleugelnoot.

*Het groenplan in hoge resolutie is onder 'Documenten' te downloaden.