Toelichting op het groenplan

Vanuit de overweging dat groene parken in de dorpskern van groot belang zijn, is er door de raad in 2021 financiële ruimte vrijgemaakt in de begroting. Met de wens dat er voor de Oude Begraafplaats ruimte wordt gecreëerd voor een mooi parkje. In overleg met de buurtbewoners zijn er in het afgelopen jaar twee bijeenkomsten geweest in het tot stand komen van het nieuwe parkje. 

Wat gaat er gebeuren?

Het moet een plekje worden waar volwassen en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar gewandeld kan worden of waar men kan verblijven tijdens warme dagen. Het is op dit moment al een hele groene plek met veel bomen. Na de uitvoering zal het parkje veel toegankelijker worden. Door o.a. het aanbrengen van halfverharde paden die goed passen bij de oude begraafplaats.

De randen van het gazon worden glooiend aangelegd en de borders worden versterkt met extra heesters. Ook wordt het parkje voorzien van speelkeien. Een eenvoudige en onderhoudsvriendelijke manier om de ruimte iets speelser te maken.

Tenslotte krijgt het gras in het voorjaar een ander karakter: natuurlijker en bloemrijker voor bijen en vlinders. Dit doen wij door het aanbrengen van Stinzenbollen. 'Stinzen' is een verzamelnaam voor een bijzondere groep verwilderde voorjaarsbloemen.