Grondwaterstanden

Wilt u inzicht in de grondwaterstanden van een bepaalde wijk, of die van uw eigen woonomgeving? Dan kunt u deze bekijken via onderstaande button. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld handig bij grondwateroverlast.

Ook voor een gemeente zijn deze gegevens onmisbaar bij bijvoorbeeld het aanleggen van wegen, riolering en groenvoorzieningen. Maar ook bij afkoppelprojecten, bij projectontwikkeling en grondwateronttrekkingen.

Grondwaterstanden gemeente Wierden