Guus Paauwe is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Wierden!

Woensdag 26 juni 2024 is de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Wierden gekozen. We feliciteren de 11-jarige Guus Paauwe uit Wierden van basisschool het Galjoen met zijn nieuwe rol! Guus werd democratisch door de kinderraad gekozen. 

De elf kinderraadsleden hebben tijdens ‘Groep 8 aan de macht’ een plek in de kindergemeenteraad bemachtigd. Vijf van hen stelden zich kandidaat voor het kinderburgemeesterschap. Tijdens drie pitchrondes moesten de vijf kandidaten de overige kinderraadsleden overtuigen waarom juist zij een goede kinderburgemeester zijn. 

De grote vraag is natuurlijk: wat vinden de kinderraadsleden belangrijke eigenschappen voor een goede kinderburgemeester? Daar is iedereen het wel over eens: een duidelijke stem, mooie ideeën en natuurlijk goed kunnen vertellen wat je wilt bereiken. Na iedere pitchronde bespreekt de griffier met de kinderen wat er opviel. De conclusie? Alle vijf de kandidaten hebben mooie ideeën en kunnen goed een verhaal vertellen. Na de pitches was er gelukkig nog ruimte voor vragen. Er werd goed naar de gemaakte aantekeningen gekeken en aan de hand daarvan werden er vragen gesteld. Eén ding is zeker: de nieuwe kinderraad neemt hun taak erg serieus.

Stemmen

Na alle pitch- en vragenrondes was het tijd om te stemmen. Een lastige taak, maar er is democratisch gekozen. Guus kreeg de meeste stemmen en mag zich nu kinderburgemeester van de gemeente Wierden noemen. Gefeliciteerd! 

Reacties van de burgemeesters

Kinderburgemeester Guus: “Ik ben hartstikke blij dat ik kinderburgemeester van de gemeente Wierden ben. Later wil ik minister president worden, dus dit is een mooie eerste stap. Samen met de kinderraad wil ik werken aan een mooiere wereld en we beginnen in de gemeente Wierden. Ik heb er zin in!” 

Burgemeester Doret Tigchelaar: “Fantastisch, de gemeente Wierden heeft een nieuwe kinderburgemeester! Helaas kon ik er zelf niet bij zijn vandaag, maar ik heb gehoord dat Guus zich ontzettend goed had voorbereid en heel duidelijk wist te vertellen waarom hij kinderburgemeester wil worden en wat hij wil bereiken het komende jaar. Ik ben hartstikke trots, niet alleen op Guus, maar zeker ook op de andere kandidaten en de kinderraadsleden. Doe het ze maar na, een pitch geven aan leeftijdsgenoten. Ik verheug mij ontzettend op onze samenwerking het komende jaar!

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: kinderburgemeester Guus Paauwe met raadsgriffier Walter Wienk en begeleider van de kinderraad Ans Borninkhof.

Installatie kinderraad en kinderburgemeester

De kinderraad en de kinderburgemeester worden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 8 juli 2024 door burgemeester Doret Tigchelaar geïnstalleerd. De vergadering start hierdoor iets vroeger, namelijk om 18.30 uur. Het eerste agendapunt is de installatie, deze zal tot ongeveer 19.30 uur duren. De vergadering van de gemeenteraad wordt ook digitaal uitgezonden. Inwoners, pers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd de installatie bij te wonen!

Vergaderen

Na de installatie is op www.wierden.nl/kinderraad alle informatie over de kinderraad terug te vinden. Onder andere de jaaragenda van de kinderraad en de data waarop zij in het nieuwe schooljaar gaan vergaderen. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Inwoners kunnen de kinderraad ook benaderen met vragen en/of suggesties. Dat kan per mail, via kinderraad@wierden.nl