Hoe denkt of doet u het liefst mee met onze gemeente?

De gemeente Wierden wil graag in nauwer contact staan met haar inwoners. Willen inwoners ook meedenken met het beleid van de gemeente? En zo ja, waarover en hoe? Om dat zo goed mogelijk in kaart te brengen wil de gemeente Wierden weten hoe u als inwoner het liefst met de gemeente wil samenwerken.

Zo kunnen inwoners meedenken en meedoen op een manier die hen past. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten. Alvast bedankt voor uw deelname!

Naar de enquête

Deelname is volledig anoniem. Dit onderzoek wordt in opdracht van gemeente Wierden uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker. In het onderzoek vragen we naar uw postcode. Deze gebruiken we om op een goede manier uitspraken te kunnen doen over alle inwoners van gemeente Wierden en om te controleren of u in gemeente Wierden woont. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen.