Wat is het?

Heeft u moeite met de administratie van uw geldzaken? Op de website van het Nibud(externe link) staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken(externe link) vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo heeft u al uw geldzaken op één plek bij de hand.

Als het u niet meer lukt om uw schulden af te betalen, kunt u schuldhulpverlening vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

Hoe werkt het?

U kunt begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Sommige gemeenten bieden bijvoorbeeld een cursus aan. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnenkrijgt.

Een professionele hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw problemen met geld. De hulpverlener probeert afspraken te maken met u en de schuldeisers over de betaling van de schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

Schuldhulp aanvragen

Dien een aanvraag in bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld de gemeente. De instantie beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Zij kijken onder andere naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook bekijken zij of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

Schuldhulp voor ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij uw boekhouder, een advocaat, banken of het Instituut Midden en Kleinbedrijf. Ook kunt u bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen.

Wat moet ik doen?

Wilt u een aanvraag voor een schuldhulpregeling indienen, dan zijn de volgende vragen van belang:

 • welke schulden heeft u en welke aflossingen moet u betalen?
 • hoe zijn de schulden ontstaan?
 • wat is uw (gezamenlijk) inkomen?
 • wat zijn uw maandelijkse vaste lasten en wat zijn uw overige uitgaven?

Samen met u en uw eventuele partner, bespreken we uw financiële situatie. Dan komen vragen aan de orde als:

 • hoe gaat u met uw geld om?
 • moet daar verandering in aangebracht worden en hoe?
 • welke mogelijkheden zijn er in uw situatie?

U kunt schuldhulpverlening aanvragen bij:

Na het indienen van de aanvraag begeleidt een consulent van de afdeling werk, inkomen en zorg het verdere proces.

Stichting BOWIE

De Stichting Financiële Begeleiding BOWIE is opgericht op initiatief van de gezamenlijke kerken in Wierden en Enter en zet zich in om personen en gezinnen te begeleiden die moeite hebben hun financiën op orde te brengen én op orde te houden. 

Stichting BOWIE zet hiervoor vrijwilligers in, dat zijn de schuldhulpmaatjes. Zij helpen mensen om inzicht in hun financiële situatie te krijgen. Daarnaast bezorgt Stichting BOWIE ook boodschappenpakketten bij mensen die met hun inkomen onder het sociaal minimum zitten. Meer informatie vindt u op de website van de stichting.

Stichting BOWIE(externe link)

Avedan

Heeft u vragen over geldzaken? Of hulp nodig bij het aanvragen van regelingen of het invullen van formulieren? Avedan maatschappelijk werk kan u daarbij helpen. Soms kan het bijvoorbeeld al veel inzicht geven om samen uw inkomsten en uitgaven op een rij te zetten. Avedan kijkt ook samen met u naar uw recht op toeslagen en kan samen met u een aanvraag doen. Maar ook bieden zij een luisterend oor als u dat nodig heeft. 

Avedan biedt op verschillende locaties in de gemeente Wierden financiële spreekuren aan. Mocht het u niet lukken om op één van deze spreekuren te komen, kunt u telefonisch via 088 – 04 03 800 of per mail wierden@avedan.nl contact met Avedan opnemen om een afspraak te plannen. Meer informatie vindt u op de website van Avedan.

Avedan(externe link)

Schuldhulpverlening door de gemeente

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen oplossen. Wij bieden ondersteuning bij het wegwerken van schulden. De gemeente doet dit samen met het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Stadsbank Oost Nederland en eventueel met andere partijen, zoals een diaconie. Schuldhulpverlening richt zich op het in kaart brengen van uw financiële problemen en sanering van uw schulden.

Wat heb ik nodig?

 • geldige identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • gegevens over eventuele andere instanties die u al helpen

Hoe lang duurt het?

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen 4 weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen 3 werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als u uit uw woning dreigt gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering opgezegd wordt.

Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in 3 jaar uw schulden aflost. Soms kan dit 5 jaar zijn.

Extra informatie

Schuldhulpverlening wordt ook wel 'schuldsanering' genoemd. Schuldsanering is een manier om van uw schulden af te komen. Dit kan via vrijwillige schuldsanering of via wettelijke schuldsanering.

Vrijwillige schuldsanering

Kunt u uw schulden niet meer zelf betalen? Dan vraagt u hulp bij bijvoorbeeld de gemeente of de Gemeentelijke Kredietbank. Een schuldhulpverlener doet uw schuldeisers dan een voorstel hoe u uw schulden afbetaalt. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord gaan, maar dat is niet verplicht.

Pas als het niet lukt uw schulden via de vrijwillige manier af te betalen, kunt u proberen via de rechter uw schulden af te lossen. Wettelijke schuldsanering heet ook wel de 'Wsnp'. U heeft daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

Krediet van de kredietbank

Uw gemeente kan u ook helpen door uw schulden 'over te nemen' van uw schuldeisers. Dit heet een saneringskrediet. In plaats van aan al uw schuldeisers betaalt u dan een aantal jaren (meestal 3) aan uw gemeente of de gemeentelijke kredietbank.

Verplichtingen

De schuldeisers of de instantie die u een krediet geeft kunnen eisen stellen aan de hulp. Deze eisen moet u opvolgen:

 • Budgetvoorlichting: U krijgt informatie en advies over hoe u zelfstandig kunt rondkomen van uw inkomen.
 • Budgetbegeleiding: U krijgt begeleiding die u leert om met geld om te gaan.
 • Budgetbeheer: Een instantie beheert uw inkomen. Zij betalen uw vaste lasten en u krijgt alleen huishoudgeld. Budgetbeheer duurt vaak de hele periode dat u aflost.
 • Inlichtingenplicht: U moet alle inlichtingen verstrekken van invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld als u meer inkomen krijgt, gaat verhuizen of uw baan kwijtraakt.
 • Medewerkingsplicht: U moet alle medewerking geven die nodig is voor uw traject schuldhulpverlening.
 • Geen nieuwe schulden maken: Tijdens de schuldhulpverlening mag u geen nieuwe schulden maken.

Wettelijke schuldsanering

Werken de schuldeisers niet mee aan vrijwillige schuldsanering? Dan kunt u bij de rechter vragen om wettelijke schuldsanering. Het gaat hier om een Wsnp-traject. U hebt daarvoor een verklaring nodig waarin staat dat vrijwillige schuldsanering niet is geluk. De gemeente kan deze verklaring afgeven en u helpen het Wsnp-traject op te starten.

Gaat de rechter hiermee akkoord? Dan moeten de schuldeisers hieraan meewerken. De rechter benoemt een bewindvoerder die uw geldzaken beheert. Binnen 3 tot 5 jaar betaalt u zoveel mogelijk schulden af. Daarna beoordeelt de rechter of u zonder schulden ('schone lei') verder kunt.

Met de wettelijke schuldsanering kunt u al uw schulden aflossen, behalve:

 • schulden uit studiefinanciering
 • boetes voor misdrijven
 • schadevergoedingen

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt(externe link)