IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarbij werkgevers bijdragen aan een positieve leercultuur en de scholing van medewerkers tot en met MBO niveau 4. Het biedt de mogelijkheid om als Twentse werkgever investeringen te doen in Leven Lang Ontwikkelen. Door te investeren in opleiding en trainingen, kunnen  knelpunten op de arbeidsmarkt aangepakt worden en kunnen medewerkers zich blijvend verbeteren in hun vakgebied. Op deze manier behouden we het talent en vakmanschap nu en in de toekomst in onze regio, de gemeente Wierden draagt daar graag aan bij. 

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen op de arbeidsmarkt 

Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en vaardigheden, onder meer door trends zoals digitalisering, automatisering, technologisering, verduurzaming en de energie- en klimaattransities. In diverse sectoren is er daarom sprake van krapte. Tegelijkertijd kan een deel van de werkzoekenden niet aan werk komen en dreigen anderen hun baan te verliezen.

We doen het samen

We doen het in gemeente Wierden graag samen! Samen als overheid, onderwijs en ondernemers, door gezamenlijk de kosten voor scholing van werknemers te dragen. Ben jij werkgever in de gemeente Wierden? En is voor jou Leven Lang Ontwikkelen belangrijk? IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarmee je als werkgever de toekomst aan het nu verbindt door te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Door samen de scholingskosten voor werknemers te dragen. De scholingskosten worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. Kijk voor meer informatie op ikbindr.nl/zakelijk.

Meer informatie

Wil je als werknemer meer informatie over de mogelijkheden van om-, bij- of herscholing?
Kijk dan op www.ikbindr.nl(externe link)

gemeente Wierden draagt het stokje over aan ondernemers uit de gemeente