In de gemeente Wierden willen we alle elektriciteit die we in 2050 nodig hebben, duurzaam opwekken. Dat betekent dat we elektriciteit bijvoorbeeld opwekken met zonneparken. Op dit moment zijn verschillende initiatieven ingediend. Ze doorlopen een proces(externe link) om uiteindelijk wel of niet gerealiseerd te worden. Op deze pagina lees je alle informatie over deze initiatieven en de status ervan.

Herijking afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking 

Het college van de gemeente Wierden heeft de gemeenteraad voorgesteld om het huidige afwegingskader grootschalige duurzame energieopwekking in te trekken en te herijken. Gevolg hiervan is dat principeverzoeken voor nieuwe zonneparken niet door het college worden beoordeeld totdat het herijkte beleid is vastgesteld. Verwachting is dat het resultaat van de herijking  na de zomer  van 2023 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Waarom een herijking van het afwegingskader?

Herijking van afwegingskader is aan de orde  door nieuwe  ontwikkelingen in het landelijke  gebied (o.a. Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)), de ruimteclaims op agrarische grond  voor maatschappelijke opgaven en de vast te stellen Toekomstvisie. De herijking zal starten in de zomer van 2023. Hierbij speelt mee dat  door de netschaarste nieuwe parken naar verwachting op zijn vroegst in 2026 op het elektriciteitsnet kunnen aansluiten.

De kaart wordt binnenkort geüpdatet.

Ruimte voor duurzame opwek

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om ruimte voor duurzame opwek ook in onze gemeente te bieden. Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling is, dat er een goede balans is tussen ecologische, economische, technologische en sociale belangen. Grootschalige duurzame elektriciteit moet niet alleen landschappelijk geaccepteerd zijn, maar ook maatschappelijk. Dit hebben we vastgelegd in ons afwegingskader.

Afwegingskader

U kunt het afwegingskader hier inzien (pdf). Bij dit document hoort een bijlage: Berekening afdracht fonds (pdf). Voor meer informatie over de behandeling van de gemeenteraad van het afwegingskader duurzame energie en alle belangrijke documenten, verwijzen we u naar de digitale gemeenteraad van 15 december 2020(externe link).

Initiatief indienen? Dit is het proces

Om uw initiatief verder te brengen, doorlopen we samen een proces in twee fasen. Eerst doet u een principeverzoek en daarna een aanvraag. Als u een principeverzoek indient, nemen we de locatie met bijbehorende oppervlakte op in onderstaande kaart met initiatieven. Hiermee is het voor elke inwoner van de gemeente Wierden duidelijk dat op deze locatie een zonnepark met een bepaald oppervlakte komt, dan wel in procedure is.

U kunt via dit aanvraagformulier (Word) een principeverzoek indienen. Kijk wel even of uw verzoek voldoet aan de indieningsvereisten van de gemeente Wierden (pdf). In dit stroomschema (pdf) leest u precies hoe het proces daarna verloopt. Heeft u een initiatief dat een bijdrage kan leveren aan de duurzame opwek van energie voor de gemeente Wierden? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Op het kaartje hiernaast zie je de nummering van de verschillende zonnepark initiatieven terug; op deze manier wordt de locatie aangegeven.

  1. Weuste Noord (deelgebied 3)
  2. Elsweide (deelgebied 9)
  3. Flierweg (deelgebied 1)
  4. Bruinehoopsweg (deelgebied 1)
  5. Enterveenweg (deelgebied 9)
  6. Boltensweg (deelgebied 9)
  7. Klumpershoekweg (deelgebied 2)
  8. Wierdensche Aa (deelgebied 2)
  9. Schoneveldsweg (deelgebied 8)