Wat is het?

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

 • autisme
 • ADHD
 • verslaving
 • depressie

Jeugd-ggz is erop gericht deze problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Als u een zorgvraag heeft voor uw kind, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat hulp nodig is bij de psychische problemen van uw kind.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
 • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Na het afronden van het onderzoek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Zorgvraag melden

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoe werkt het?

 • De gemeente kan behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek.
 • De gemeente kan uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen.
 • De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Hoelang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor jeugd-ggz gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

Cliëntondersteuning in de gemeente Wierden

Heeft u of uw naaste een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking? Een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of bijvoorbeeld autisme? Ontvangt u zorg als gevolg van ouderdom of vanuit de geestelijke gezondheidszorg? U kunt bij MEE Samen terecht met al uw vragen, voor alle leeftijden

Heb ik een indicatie nodig?

Om gebruik te maken van de cliëntondersteuning van MEE heeft u geen indicatie nodig. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Het is gratis. Voor iedereen.

Waar kan ik terecht?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Samen via tel: 088 - 63 30 633 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur) of mail: info@meesamen.nl