Over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Landelijk ondervindt circa 80% van de bedrijven jaarlijks op enige wijze schade als gevolg van criminaliteit en onveiligheid, zoals inbraak, diefstal, fraude, verduistering of brandstichting. Dit heeft een negatieve invloed op het ondernemersklimaat en kan leiden tot omzetderving, extra kosten en onveiligheidsgevoelens bij ondernemers en hun werknemers. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Om dit te bereiken is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal.

Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

De vereiste maatregelen staan nauwkeurig beschreven in KVO-handboeken.

Meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen staat op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (externe link)(het CCV).