Klacht over medewerker gemeente

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
  • het niet reageren op uw vragen

Wat moet ik doen?

  • U dient uw klacht in bij de gemeente. Beschrijf duidelijk waar de klacht over gaat en waarom u de klacht indient.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw klacht te bespreken.

Digitaal

Klacht indienen over medewerker

Op papier

Schrijf een brief aan de gemeente met daarin uw naam en adres, de klacht en uw handtekening. Op de enveloppe zet u het woordje 'klacht'. Stuur de brief vervolgens naar Gemeente Wierden, klachtencoördinator, postbus 43, 7640 AA Wierden.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
  • Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht behandelt? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman. Bij vragen over kinderrechten kan de Kinderombudsman u helpen.