Prettig wonen, maar ook werken en ondernemen in de gemeente Wierden vinden wij belangrijk. Als gemeente zetten we ons dan ook in voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De uitstraling van bedrijventerrein Kluinveen en een deel van bedrijventerrein Violenhoek is gedateerd en vraagt om een kwaliteitsimpuls. Eerder zijn al initiatieven genomen om meer kwaliteit in het gebied te realiseren, maar dit heeft toen nog niet tot concrete ingrepen in het projectgebied geleid. Dit was voor het college 2018-2022 aanleiding om “te kiezen voor revitalisering en benutten kansen verduurzaming bestaande bedrijventerreinen en bedrijventerrein de Elsmoat (2e fase)". 

Kluinveen/Violenhoek

Het gebied Kluinveen/Violenhoek ligt op loopafstand van het station en het centrum van de kern Wierden. Dit betekent dat de potentie van het gebied groot is, ook voor andere ruimtevragende functies zoals kantoren, woningen en combinaties daarvan, maar ook voor klimaatadaptatie (hittestress, retentie en infiltratie, energie, etc.). Voorafgaand aan de uiteindelijk invulling zal een grondige inventarisatie en belangenafweging plaats gaan vinden.

Algemene informatie

Bekijk de informatie over de kwaliteitsimpuls van het bedrijventerrein Kluinveen/Violenhoek onderaan deze pagina in het plan van aanpak. Verdere aanvullende informatie wordt gedurende de komende jaren aangevuld op deze pagina. 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de kwaliteitsimpuls? Neem dan contact op met het loket Bouwen en Wonen, telefoon (0546) 580 838, e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl

Projectgebied
Projectgebied

Planning

 1. Afgerond: Informatie verzamelen -

  - Binnen de gemeente vragen we de vakspecialisten om relevante ontwikkelingen en aspecten die impact op het projectgebied kunnen hebben, in beeld te brengen.

  - Gesprekken met bedrijven in het gebied.
  De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris gaat samen met één van de andere kernteamleden gesprekken voeren met de bedrijven in het gebied.

  - Inloopbijeenkomst omwonenden/aangrenzende partijen en overige inwoners De resultaten nemen we op in de informatiemap die we beschikbaar stellen aan de stedenbouwkundige bureaus

 2. Afgerond: Projectplan voor instemming naar de raad (na collegebesluit) -

  De gemeenteraad stemt na collegebesluit in met projectplan. Het plan van aanpak (zie bijlage) is op 6 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. 

 3. Afgerond: Stedenbouwkundig bureau selecteren -

  We selecteren een stedenbouwkundig bureau.

 4. Afgerond: Opdracht verstrekken aan bureau -

  In februari is opdracht verstrekt aan Buro MA.AN uit Zwolle.

 5. Afgerond: Inloopbijeenkomst -

  De inloopbijeenkomst op 23 januari 2023 in het ontmoetingscentrum is goed bezocht. Er zijn bijna 100 geïnteresseerden geweest om hun ervaringen, wensen en ideeën met ons te delen.

 6. Nog te doen: Concept-rapport opstellen door bureau -

  - Scenario keuze bespreken (Op basis hiervan 2e inloop in eerste helft december)
  - Scenario uitwerking bespreken 
  - Concept-eindrapport bespreken
  - Concept-eindrapport voorleggen aan stakeholders, omwonenden en andere geïnteresseerden
  - Concept-eindrapport in bijeenkomst met raad bespreken

 7. Nog te doen: Definitief rapport opleveren -

  We leveren het rapport definitief op. 

 8. Nog te doen: Rapport met adviesnota -

  We brengen het rapport uit met adviesnota met richtinggevend kader in procedure. 

 9. Nog te doen: Vaststellen richtinggevend kader -

  We stellen de richting van het kader vast.