Kwaliteitsimpuls Bedrijventerrein Kluinveen/Violenhoek

Prettig wonen, maar ook werken en ondernemen in de gemeente Wierden vinden wij belangrijk. Als gemeente zetten we ons dan ook in voor toekomstbestendige bedrijventerreinen.

De uitstraling van bedrijventerrein Kluinveen en een deel van bedrijventerrein Violenhoek is gedateerd en vraagt om een kwaliteitsimpuls. Eerder zijn al initiatieven genomen om meer kwaliteit in het gebied te realiseren, maar dit heeft toen nog niet tot concrete ingrepen in het projectgebied geleid. Dit was voor het college 2018-2022 aanleiding om “te kiezen voor revitalisering en benutten kansen verduurzaming bestaande bedrijventerreinen en bedrijventerrein de Elsmoat (2e fase)".

Kluinveen/Violenhoek

Het gebied Kluinveen/Violenhoek ligt op loopafstand van het station en het centrum van de kern Wierden. Dit betekent dat de potentie van het gebied groot is, ook voor andere ruimtevragende functies zoals kantoren, woningen en combinaties daarvan, maar ook voor klimaatadaptatie (hittestress, retentie en infiltratie, energie, etc.). Voorafgaand aan de uiteindelijk invulling zal een grondige inventarisatie en belangenafweging plaats gaan vinden.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitsimpuls van het bedrijventerrein Kluinveen/Violenhoek.

Heeft u vragen over de kwaliteitsimpuls van Kluinveen-Violenhoek?

Neem dan contact op met het loket Bouwen en Wonen, telefoon (0546) 580 838, e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl

Terugkoppeling informatiebijeenkomst 25 januari 2024

Op 25  januari 2024 organiseerden we een bijeenkomst waar buro MA.AN de verschillende scenario's, `die voor het bedrijventerrein zijn ontwikkeld, presenteerden aan ondernemers, omwonenden en belangstellenden. Naast Buro MA.AN waren ook medewerkers van de gemeente Wierden aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar gesprekken gevoerd aan de hand van de scenario’s. We willen ondernemers en inwoners allereerst hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en de tijd die zij hebben genomen om met ons in gesprek te gaan over de verschillende scenario’s. We waarderen de betrokkenheid en betrekken de input bij het vervolg. 

De documenten van de informatieavond vindt u onder documenten (onderaan deze pagina). De komende periode gebruikt Buro MA.AN om de uitkomsten van de bijeenkomsten te verwerken in een rapport (met voorkeursscenario). Dit rapport leggen we voor aan het college van de gemeente Wierden. Daarna zal het rapport ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Gebied bedrijventerrein Kluinveen/Violenhoek

Planning

 1. Nog te doen: Vaststellen richtinggevend kader -

  Besluitvorming gemeenteraad

 2. Nog te doen: Terugkoppeling gebied -

  .

 3. Nog te doen: Rapport met adviesnota -

  Besluitvorming Collega van Burgemeester & Wethouders

 4. Nog te doen: Concept rapport opstellen door buro -

  Input uitwerken tot definitief rapport. 

 5. Afgerond: Informatiebijeenkomst -

  Tijdens deze informatiebijeenkomst presenteerde buro MA.AN aan bedrijven uit het plangebied, omwonenden en geïnteresseerden de verschillende scenario's die voor het bedrijventerrein zijn ontwikkeld. 

 6. Afgerond: Scenario's opstellen door bureau -

  - Scenario keuze bespreken 
  - Scenario uitwerking bespreken 

 7. Afgerond: Inloopbijeenkomst -

  De inloopbijeenkomst op 23 januari 2023 in het ontmoetingscentrum is goed bezocht. Er zijn bijna 100 geïnteresseerden geweest om hun ervaringen, wensen en ideeën met ons te delen.

 8. Afgerond: Opdracht verstrekken aan bureau -

  In februari is opdracht verstrekt aan Buro MA.AN uit Zwolle.

 9. Afgerond: Stedenbouwkundig bureau selecteren -

  We selecteren een stedenbouwkundig bureau.

 10. Afgerond: Projectplan voor instemming naar de raad (na collegebesluit) -

  De gemeenteraad stemt na collegebesluit in met projectplan. Het plan van aanpak (zie bijlage) is op 6 december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.