Koninklijke onderscheiding, lintje

Wat is het?

Elk jaar reikt de burgemeester koninklijke onderscheidingen uit. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.

Wat moet ik doen?

U neemt eerst contact op met de afdeling kabinetszaken van de gemeente Wierden: Anneke Kobes. Zij is telefonisch (0546 - 58 09 56) of per mail (a.kobes@wierden.nl) te bereiken. 

Anneke kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook legt zij precies uit hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Wanneer u een Koninklijke onderscheiding aanvraagt, is het van belang dat u de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Twee gelegenheden

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen', de (laatste werk-)dag voor Koningsdag. Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor Koningsdag dient vóór 1 juni in het voorafgaande jaar bij de burgemeester te worden ingediend.
  • Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste zes maanden van tevoren worden ingediend.