In eerste instantie dient het opstellen van een LOP om een duidelijke visie te ontwikkelen op het veranderende landschap. Het geeft de gemeente een duidelijk houvast bij het toetsen van een kapvergunning en het meewerken aan een subsidieaanvraag voor aanleg, herstel en beheer van landschapselementen in het kader van Groene Diensten. 

Het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Wierden is opgesteld in 2008 en hieronder te downloaden.