LEADER is een Europees programma waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland en om het werken ‘van onderop’. De gemeente Wierden maakt onderdeel uit van het LEADER- gebied Zuidwest- Twente. Een groep betrokken mensen in Zuidwest Twente, de Lokale Actie Groep (LAG), heeft een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Iedereen met een projectidee dat aansluit bij die strategie kan bij de LAG terecht voor hulp, meedenken, contacten leggen en/of een financiële bijdrage.

Website LEADER