Er spelen veel maatschappelijke vraagstukken in het landelijk gebied zoals het verhogen van biodiversiteit, de beschikbaarheid van voldoende schoon drinkwater, het versterken van natuur en landschap, het behoud van leefbaarheid en een toekomstige, vitale agrarische sector. Door overheden en andere organisaties wordt hiervoor regelgeving ontwikkeld en er worden gebiedsprocessen opgestart. Boeren ervaren de gevolgen hiervan. Zij willen bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen en zijn hiervoor op zoek naar nieuwe, veerkrachtige verdienmodellen.

Boerentrots Wierden, de Waterwerkgroep Wierden, LTO West-Twente, Stichting Stimuland en de gemeente Wierden willen gezamenlijk een oplossing zoeken voor boeren om boer te kunnen blijven en een actieve rol te kunnen spelen in gebiedsprocessen en -ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken hebben zij als eerste stap samen het 'Manifest boeren in Wierden dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen' opgesteld. Dit manifest is in het voorjaar van 2022 aangeboden aan minister Van der Wal en gedeputeerde Ten Bolscher.