Er is een groot aantal gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire. Deze getroffen gezinnen krijgen door de Belastingdienst een compensatieregeling aangeboden. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Om te voorkomen dat de problemen steeds groter worden, kunnen gedupeerde ouders bij ons terecht voor hulp.

Op de juiste weg helpen

Bent u een gedupeerde door de kinderopvangtoeslagaffaire? Heeft u hierdoor problemen met de Belastingdienst of andere instanties? Of heeft u vragen over de compensatieregeling van de Belastingdienst? De gemeente geeft u graag antwoorden en helpt u op de juiste weg.

Meldpunt

U kunt contact opnemen met het Zorgloket. Wilt u een bezoek brengen aan het Zorgloket? Maak dan telefonisch of per mail een afspraak.