Wat is het?

De Wet goed verhuurderschap(externe link) geeft duidelijkheid aan verhuurders en verhuurbemiddelaars en biedt huurders bescherming: wat mag en wat mag niet? In de wet staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden(externe link). Worden de regels niet nagekomen? Dan kunnen huurders en woningzoekenden dit melden bij het meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag in hun gemeente. Bij ongewenst verhuurgedrag kan de gemeente optreden. 

Online melding doen

Via onderstaand formulier kunt u een melding voor ongewenst verhuurgedrag doen. Dit kan anoniem.

Melding ongewenst verhuurgedrag

Hoe werkt het?

Als er een melding binnenkomt gaan we dit onderzoeken. In deze onderzoeksfase biedt de gemeente de verhuurder in ieder geval de gelegenheid om gehoord te worden (hoor- en wederhoor). Als de verhuurder of verhuurbemiddelaar de Wet goed verhuurderschap overtreedt, moet de gemeente in actie komen en kan het bestuursrechtelijk handhaven. De gemeente zal de handhavingsinstrumenten inzetten via de bestuurlijke escalatieladder (zie handhavingsprotocol onderaan deze pagina) van waarschuwing, bestuursdwang, bestuurlijke boete en in het uiterste geval de overname van het beheer van de woning. De gemeente dient hierbij steeds een proportionele keuze te maken. De gemeente heeft in het geval van een woningcorporatie geen handhavingstaak of bevoegdheden.