Nationaal Park

Er is een verkenning opgestart om het bestaande Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug om te vormen van een begrensd natuurgebied naar een nieuw Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal waarin verschillende functies zoals natuur, landbouw en recreatie naast elkaar voorkomen. Hierbij is ook aandacht voor leefbaarheid en zijn er kansen voor ondernemers. In de loop van 2024 moet deze verkenning gereed zijn. Meer informatie over het Nationaal Park en de verkenning leest u via onderstaande button.

Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal