Het college van B&W en de gemeenteraad vonden in oktober 2022 dat er 16 locaties interessant genoeg waren om nader te onderzoeken in het haalbaarheidsonderzoek 2.0. Adviesbureau PentaRho(externe link) concludeert dat 7 locaties geschikt zijn, of geschikt te maken zijn, voor de bouw. Op basis van de conclusies van PentaRho komt het college van B&W uiteindelijk tot één voorkeurslocatie. De gemeenteraad nam op 4 april 2023 uiteindelijk het definitieve besluit over de definitieve locatiekeuze. Een volledig overzicht van de haalbaarheidsaspecten is te lezen in de behandeling van de locaties in hoofdstuk 5 van het Haalbaarheidsonderzoek 2.0. 'Het Haalbaarheidsonderzoek 2.0 en bijlagen zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Voorkeurslocatie

Op basis van de conclusies van PentaRho komt het college van B&W uiteindelijk tot één voorkeurslocatie.  
Dit is:

  • Locatie 11: Kunstgrasveld aan Sportlaan, direct ten noorden van de Bornerbroekseweg
    Deze locatie is gelegen binnen de bebouwde kom en voldoende groot voor het beoogde bouwprogramma. De afstand tot sportvoorzieningen is klein, waarbij geldt dat er een goede mogelijkheid lijkt te zijn voor een ontsluiting op de Bornerbroekseweg. Hiervoor is een aanpassing van de huidige verkeerssituatie nodig. Van parkeerdruk in de omgeving zal geen sprake zijn, omdat parkeren en kiss & ride op het perceel kan worden opgelost.

Zes locaties uit het haalbaarheidsonderzoek 2.0 vallen voor het college van B&W af

Op basis van het onderzoek van PentaRho heeft het college van B&W voorkeur voor één locatie. Dat betekent dat er wat hen betreft zes mogelijke locaties afvallen, bijvoorbeeld omdat het geschikt maken van de locatie te lang zal duren of bestaande waarden te veel aantasten. Door te klikken op de knop hieronder, ziet u de zes uitgesloten locaties (7, 8, 9, 12, 22, 29) met daarbij de redenen waarom gekozen is om niet verder te gaan met deze locaties.  

 Zes uitgesloten locaties

Besluit

Op 4 april 2023 ging een raadsmeerderheid akkoord met het voorstel van het college van B&W om locatie 11, het kunstgrasveld op het sportveld aan de Sportlaan ten noorden van de Bornerbroekseweg, aan te wijzen als beoogde locatie voor de nieuwbouw.