Wat is het?

De gemeente geeft nieuwe straten en pleinen een naam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente.

De gemeente heeft een register waarin alle vastgestelde straatnamen van de gemeente staan. U kunt dit register inzien. Kijk eerst in dit register om te zien of de naam die u suggereert misschien al bestaat.

Hoe werkt het?

Voordat er een nieuwe straatnaam wordt vastgesteld, raadpleegt de gemeente de dorps- of wijkraad waar de straat of het plein zich bevindt.

Nieuwe straatnamen

Straatnamen ontstaan niet zomaar. Er moeten namen worden bedacht die aan allerlei eisen te voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld bruikbaar zijn in de spreektaal en moeten ze uniek zijn. Ook is een bepaalde systematiek bij het geven van straatnamen onontbeerlijk.

Het college van burgemeester en wethouders geeft nieuwe straten een naam. Het college wordt daarbij geadviseerd door de commissie naamgeving.

Toekennen (huis)nummers en postcodes

(Huis)nummers worden in samenspraak tussen het loket Bouwen en wonen en het loket Belastingen toegekend. Ook overleggen wij vooraf met PostNL over de postcode.