Omgevingsloket

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd en daarmee ook het nieuwe Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar vind ik het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

Let op!

Vanaf 1 juli 2024 is het niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via het oude Omgevingsloket Online (OLO). Wilt u aanvullingen indienen op een aanvraag van vóór 1 januari 2024? Neem dan contact op met team Bouwen en Wonen (telefoon: 0546 - 58 08 38, mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

Wat kan ik in het Omgevingsloket vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
  • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
  • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
  • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
  • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen,  meldingen en informatieplichten.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij team Bouwen en Wonen (telefoon: 0546 - 58 08 38, mail: bouwenenwonen@wierden.nl).

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Maak dan een afspraak bij de gemeente via de button hiernaast. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.

Afspraak maken