Als de Omgevingswet wordt ingevoerd komt er ook een nieuw Omgevingsloket(externe link). Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Waar vind ik het Omgevingsloket?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl(externe link). Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari 2024 maakt u gebruik van de nu geldende procedure voor aanvragen. Bekijk hiervoor de informatie op www.wierden.nl/omgevingsvergunning.

Wat kan ik in het Omgevingsloket vinden?

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met uw gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen.
 • Aanvragen: hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.
 • Regels op de kaart: hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart.
 • Maatregelen op maat: hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet.
 • Mijn Omgevingsloket: hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen,  meldingen en informatieplichten.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het doen van de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding, of wilt u een storing melden? U kunt met praktische en inhoudelijke vragen terecht bij Bouwen en Wonen, telefoon  0546-580838, bouwenenwonen@wierden.nl.

Foutmelding bij indienen aanvraag in het Omgevingsloket

Vanaf vrijdag 9 t/m 13 februari 2024 was er een storing waardoor initiatiefnemers een foutmelding kregen bij het indienen van een aanvraag, melding of informatie op de productieomgeving. De storing is inmiddels opgelost. Initiatiefnemers die vanaf vrijdag 9 februari 2024 de foutmelding kregen bij het indienen van een aanvraag of melding kunnen deze aanvraag of melding opnieuw indienen door de volgende stappen te volgen:

 • Open de aanvraag of melding in Mijn Omgevingsloket(externe link).
 • Doorloop de bestaande aanvraag of melding vanaf stap 1. Project tot stap 6. Uw gegevens.
 • Bij Uw gegevens (stap 6) kunt u overal waar een postcode is ingevuld dit veld leegmaken en vervolgens weer invullen.
 • Daarna kunt u de laatste stappen doorlopen en de aanvraag of melding opnieuw indienen.

De initiatiefnemer hoeft bij de andere stappen geen antwoorden of velden aan te passen.

Ga naar Mijn Omgevingsloket(externe link)

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Maak dan een afspraak bij de gemeente via de button hiernaast. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.

Afspraak maken(externe link)