Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Het is een blik op de toekomst, een visie die gaat over onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waarin we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten. Maar ook alle routes die we afleggen op weg naar deze locaties. Op basis van de Omgevingsvisie gaan we een omgevingsplan schrijven. Een omgevingsplan is een gedetailleerdere uitwerking van de omgevingsvisie en vervangt de huidige bestemmingsplannen.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie geeft weer wat we willen behouden in onze gemeente en waar we kansen zien voor veranderingen. Veel thema’s hebben we natuurlijk al besproken tijdens de ‘Toekomstvisie 2030 - 'Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon'. Deze nemen wij zeker ook mee in de omgevingsvisie. Het gaat bij de omgevingsvisie om een gemeentebrede, strategische visie op hoofdlijnen en dus ook over kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen.

Wij hebben het adviesbureau LOS Stadomland opdracht gegeven om samen met de gemeente deze Omgevingsvisie op te stellen. De afgelopen periode zijn de eerste inventariserende gesprekken gevoerd. In de loop van 2024 zal de Omgevingsvisie steeds verder vorm krijgen, uiteraard zal de samenleving hierbij nauw betrokken worden. Vaststelling van de Omgevingsvisie is beoogd in het voorjaar van 2025.

Tijdslijn omgevingsvisie

 1. Nog te doen: Vaststellen visie

  In het voorjaar van 2025 wordt de visie vastgesteld. 

 2. Momenteel bezig: Conceptvisie

  Najaar 2024

 3. Afgerond: Bijeenkomsten 'Stap in de toekomst van Wierden' voor inwoners -

  In Wierden (16 mei), Hoge Hexel (3 juni) en Enter (13 juni) hebben inspirerende bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij inwoenrs hun ideeën konden delen over wat zij belangrijk vinden in hun buurt en hoe zij de toekomst van Wierden voor zich zien.

 4. Afgerond: Groep 8 aan de macht -

  Op 15 en 16 mei organiseerden we workshops over de ‘Omgevingsvisie’ tijdens "Groep 8 aan de macht" Ruim 200 enthousiaste leerlingen uit groep 7/8 van de Wierdense basisscholen dachten samen na over de toekomst van de kernen en het buitengebied van gemeente Wierden. Als voorbereiding hadden de leerlingen foto’s gemaakt van plekken in de gemeente Wierden die zij mooi of juist niet mooi vonden. Tijdens de workshops hebben de leerlingen hun ideeën verder uitgewerkt en samengewerkt aan concrete voorstellen voor de toekomst van gemeente Wierden.

 5. Afgerond: Bijeenkomsten met samenwerkingspartners -

  Met verschillende samenwerkingspartners, waaronder de provincie Overijssel, Vitens, waterschap Vechtstromen, GGD, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio zijn gesprekken geweest waarin is nagedacht over de toekomst van gemeente Wierden.

 6. Afgerond: Gemeenteraad positief over uitgangspuntennotitie -

  Op 12 december 2023 is de Uitgangspuntennotitie met de gemeenteraad besproken. De gemeenteraad is positief hierover.

 7. Momenteel bezig: Online reageren -

  Heeft u de bijeenkomsten in Wierden, Hoge Hexel en Enter gemist? Of nog aanvullende opmerkingen? U kunt deze nu met ons delen via de online omgeving