De Omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet. Het is een blik op de toekomst, een visie die gaat over onze omgeving. Denk hierbij aan de omgeving waarin we wonen, werken, naar school gaan, uitgaan, winkelen of sporten. Maar ook alle routes die we afleggen op weg naar deze locaties. Op basis van de Omgevingsvisie gaan we een omgevingsplan schrijven. Een omgevingsplan is een gedetailleerdere uitwerking van de omgevingsvisie en vervangt de huidige bestemmingsplannen.

Wat is de omgevingsvisie?

De omgevingsvisie geeft weer wat we willen behouden in onze gemeente en waar we kansen zien voor veranderingen. Veel thema’s hebben we natuurlijk al besproken tijdens de ‘Toekomstvisie 2030 - 'Thuis in de gemeente Wierden, dorpsleven met een groene stip op de horizon'. Deze nemen wij zeker ook mee in de omgevingsvisie. Het gaat bij de omgevingsvisie om een gemeentebrede, strategische visie op hoofdlijnen en dus ook over kernoverstijgende ontwikkelingen en oplossingen.

Wij hebben het adviesbureau LOS Stadomland opdracht gegeven om samen met de gemeente deze Omgevingsvisie op te stellen. De afgelopen periode zijn de eerste inventariserende gesprekken gevoerd. In de loop van 2024 zal de Omgevingsvisie steeds verder vorm krijgen, uiteraard zal de samenleving hierbij nauw betrokken worden. Vaststelling van de Omgevingsvisie is beoogd in het voorjaar van 2025.