Onroerendezaakbelasting (OZB)

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Betalen

U kunt uw aanslag gemeentelijke belastingen op drie manieren betalen:

 1. Automatische incasso
  • Als u vorig jaar per automatische incasso heeft betaald dan loopt dit automatisch door. Dit staat altijd op het aanslagbiljet vermeld.
  • U wilt nu een machtiging afgeven, dit kan als volgt:
  - Bij een papieren aanslagbiljet; scan de QR-code om een machtiging af te geven.
  - Bij een digitaal aanslagbiljet; klik in de berichtenbox van MijnOverheid in het aanslagbiljet op de QR-code en dan geeft u de machtiging af.

  Het moment waarop u een machtiging voor automatische incasso afgeeft, bepaalt in hoeveel termijnen het bedrag wordt afgeschreven. Doet u dit binnen 14 dagen na dagtekening van de aanslag, dan schrijven we het bedrag in 10 termijnen van uw rekening af.
   
 2. Via internetbankieren
  Als u geen machtiging voor automatische incasso afgeeft, moet u het bedrag van de aanslag voor de genoemde vervaldag betalen. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL55 BNGH 0285 036483 onder vermelding van het aanslagbiljetnummer. Het aanslagbiljetnummer vindt u op de voorzijde van de aanslag.
   
 3. Via QR code
  Wilt u eenvoudig en direct uw gemeentelijke belastingen betalen? Scan de QR-code (met de camerafunctie op uw smartphone) op uw belastingaanslag en betaal direct via uw eigen bank. Betalen via de QR-code is veilig. Als u betaalt via de QR-code, dan betaalt u het aanslagbedrag in 1 keer.

Bezwaar maken

Tegen de hoogte van belastingtarieven is geen bezwaar mogelijk. Deze worden door de gemeenteraad in verordeningen vastgesteld. U kunt de verordeningen op www.wierden.nl inzien. Vindt u dat uw aanslagbiljet onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken, na dagtekening van het aanslagbiljet. Online kunt u het bezwaarschrift indienen via onderstaande knop.

DigiDbezwaar maken

Wat kost het?

Tarieven 2024:

 • Eigenaar woning: 0,0852% van de woz-waarde
 • Eigenaar niet-woning: 0,2186% van de woz-waarde
 • Gebruiker niet-woning: 0,1749% van de woz-waarde

Verordening

Via onderstaande button kunt u de actuele verordening inzien.

Officiële bekendmakingen

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.