Over de organisatie

De gemeente Wierden is een moderne gemeente in Twente op de grens van stad en platteland met bijna 25.000 inwoners. Een gemeente die volop in ontwikkeling is. Niet alleen op het gebied van wonen, werken en recreëren, maar ook als organisatie. Onder de noemer 'Expeditie Wierden (pdf)link naar pdf bestand' werken we er aan onze organisatie nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de inwoners. Want dat is tenslotte waar we het allemaal voor doen! Ieder voor zich in een eigen functie, maar vooral samen in deze kleine, maar fijne organisatie.

Dienstverlenende en daadkrachtige organisatie

De ongeveer 200 medewerkers van de gemeente Wierden werken vol enthousiasme samen aan een dienstverlenende en strategisch daadkrachtige organisatie. Iedere medewerker heeft daarbij de ruimte om eigen beslissingen te nemen, regie te pakken op zelfontwikkeling en om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in het uitvoeren van de taken. De gemeente Wierden is een organisatie die samen met haar inwoners en ondernemers aan een duurzame gemeente bouwt waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Betrokkenheid en plezier in het werk vinden we daarbij belangrijk.

Verbeteren van dienstverlening

De gemeente Wierden zet vol in op het nog verder verbeteren van de dienstverlening (pdf)link naar pdf bestand. Daarvoor zijn servicenormen vastgesteld; de beloften aan onze samenleving! De uitdaging is om de juiste dingen te doen. Dat kost tijd en energie maar de organisatie heeft samen de schouders onder deze opgave gezet en we zullen op termijn onze beloften aan de samenleving waar kunnen maken.

Organogram gemeente Wierden

Organogram in woorden

Gemeentesecretaris/algemeen directeur: Marcel Klos. Daaronder vallen de afdelingen bestuursondersteuning en salarisadministratie. Daarnaast de afdeling Integrale Veiligheid met afdelingshoofd Johan Lensink. Verder is de gemeente verdeeld in vijf afdelingen, waarbij de buitendienst valt onder Ruimtelijk Beheer en Realisatie:

  • Dienstverlening
  • Bedrijfsvoering, afdelingshoofd Mark Seyger
  • Maatschappelijke Ontwikkeling, afdelingshoofd Angelique Efftink
  • Ruimtelijke Ontwikkeling, afdelingshoofd Marcel Elferink
  • Ruimtelijk Beheer en Realisatie, afdelingshoofd Bas van Os