Een groene leefomgeving is heel belangrijk en daar genieten we allemaal van. Een weelderige haag, een grote boom of een bloeiende struik is een mooi gezicht en een groene omgeving draagt bij aan ons gevoel van welzijn. Toch kan beplanting bij particulieren of bedrijven ook leiden tot gevaarlijke situaties waarbij schade kan ontstaan of zelfs persoonlijke ongelukken kunnen gebeuren. Denk hierbij aan overhangende takken, dood hout in een boom, een te grote haag waardoor er weinig stoep overblijft of struiken die het uitzicht belemmeren bij een bocht.

Eigenaar verantwoordelijk

De eigenaren van het groen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Van hen wordt verwacht dat er geen groene overlast is in de openbare ruimte of dat zij overlastsituaties snel oplossen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente tot actie overgaan.

Wanneer een toezichthouder van de buitendienst constateert dat er sprake van overlast is, wordt  contact opgenomen met de eigenaar van het perceel. Er worden afspraken gemaakt hoe de eigenaar de overlast aan gaat pakken en binnen welke termijn dit gebeurt. De afspraken worden bevestigd in een brief en de toezichthouder ziet erop toe dat de afspraken ook nageleefd worden. Afhankelijk van de ernst van de situatie, heeft de eigenaar zeven dagen of vier weken de tijd om de overlast op te lossen.

Last onder dwangsom

Wanneer de overlast niet wordt aangepakt ontvangt de eigenaar een tweede brief waarin wordt uitgelegd dat de gemeente kan overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom. Er worden vervolgens nieuwe afspraken gemaakt om te voorkomen dat het zover komt.