Wat is het?

Als er iemand is overleden, doet u hiervan aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente verwerkt het overlijden van deze persoon in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP). Aangifte doen is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer dit. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen.

Wat moet ik doen?

 • De uitvaartondernemer of u doet de aangifte bij de gemeente. Doe dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

De gemeente maakt vervolgens 2 documenten en geeft deze aan u mee:

 • een document waarin ze toestemming geeft voor de uitvaart (het ‘verlof tot begraven’ of het ‘verlof tot cremeren’). Heeft de overledene aangegeven dat hij of zij het lichaam aan de wetenschap wil geven? Dan krijgt u een document met het ‘verlof tot ontleding’.
 • een afschrift van de overlijdensakte.

Wat heb ik nodig?

 • B-enveloppe met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
 • geldig legitimatiebewijs van de aangever
 • als uitstel van de crematie of begrafenis nodig is: een vergunning hiervoor
 • eventueel het trouwboekje van de overledene

Als de overledene op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

 • verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)

Als de overledene niet op een natuurlijke manier is gestorven, neemt u ook mee:

 • verklaring van niet-natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
 • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)

Hoe werkt het?

Aangifte overlijden met eHerkenning (alleen voor uitvaartondernemers)

 • Als u digitaal aangifte doet, maakt u gebruik van eHerkenning(externe link). U uploadt de doktersverklaring en betaalt het gevraagde uittreksel direct via iDeal.
 • Graag ontvangen we de CBS enveloppe en de originele doktersverklaring binnen een week. U kunt deze opsturen naar: Gemeente Wierden, loket Burgerzaken, Postbus 43, 7640 AA Wierden.
 • Het verlof tot begraven/cremeren ontvangt u per mail. Het door u aangevraagde uittreksel ontvangt u per post.

eHerkenning linkAangifte van overlijden met e-herkenning

Aangifte zonder eHerkenning

Naar aanleiding van het door u ingevulde formulier maken wij een akte van overlijden op. Deze akte ligt vanaf de volgende werkdag klaar bij het loket Burgerzaken. Wij verzoeken u de CBS enveloppe en doktersverklaring mee te nemen. Verlof tot begraven/crematie en eventueel een uittreksel van de overlijdensakte geven wij aan u mee.

Extra informatie

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link). Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.