In onze gemeente komen organisaties die een band hebben met het buitengebied drie keer per jaar bij elkaar in het 'Platform Landelijk Gebied Wierden'. Tijdens deze bijeenkomsten informeren en inspireren organisaties elkaar over uiteenlopende onderwerpen die in het buitengebied spelen.

De wethouder voor het Landelijk Gebied zit het platform voor. De volgende organisaties zijn in het platform vertegenwoordigd: