Privacyverklaring

De gemeente Wierden respecteert uw privacy, ook wanneer u onze website bezoekt. Bovendien heeft u er recht op dat de gemeente Wierden zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring vertellen wij u graag meer over de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Wierden.

Samenvatting

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Daarnaast heeft u recht op dataportabiliteit en kunt u de door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken. Wanneer u een van bovenstaande rechten wenst uit te voeren, kunt u een verzoek indienen door een mail te sturen naar privacy@wierden.nl. Vermeld duidelijk dat het om een AVG-verzoek gaat en geef ook duidelijk aan welke rechten u wilt uitoefenen.

Datalekken

Ondanks onze inspanningen kunnen incidenten helaas voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente Wierden daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct bij privacy@wierden.nl. Wij waarderen uw oplettendheid. 

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy en gegevensbescherming kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming. Deze is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

E-mailadres: privacy@wierden.nl
Telefoonnummer: 0546 - 58 08 00
Postadres: postbus 43, 7640 AA Wierden