Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) streeft de rijksoverheid naar een rijke en veerkrachtige natuur, een robuust watersysteem, een vitaal platteland, een toekomstbestendig klimaat en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. De provincies krijgen de opdracht om gebiedsplannen met een gecombineerde aanpak voor deze opgaven op te stellen; het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Meer informatie over het PPLG vindt u op de website van de provincie.

Om mensen in de gemeente Wierden bij te praten over het PPLG en ontwikkelingen in de gemeente Wierden zijn in februari – maart 2023 vier informatieavonden in de gemeente Wierden georganiseerd. De presentaties van deze avonden en een korte terugblik op deze avonden staan onderaan deze pagina bij 'Documenten'.