Wat is het?

  • De gemeente moet zorgen voor onderhoud van het openbare riool.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het riool op uw eigen terrein.

Riool verstopt

Als het riool bij u verstopt is dan moet u of de gemeente de verstopping oplossen.

  • Als de oorzaak op gemeentegrond ligt, dan moet de gemeente het probleem oplossen en betaalt de gemeente de kosten.
  • Als de oorzaak op uw eigen grond ligt, dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Meld problemen met het riool altijd bij de gemeente. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben met de riolering. Als het gaat om riolering waar de gemeente niet verantwoordelijk voor is, neem dan contact op met de eigenaar of de verhuurder van het woningblok.

Rioolverstopping oplossen

Laat eerst onderzoeken waar de oorzaak van de verstopping zit. Hiervoor moet de eigenaar de erfscheidingsput (laten) opgraven. De locatie van de erfscheidingsput kunt u opvragen bij de gemeente.

Als de oorzaak op uw grond ligt, dan moet u het probleem oplossen en de kosten betalen.

Vergoeding voor kosten oplossen verstopping

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor de door u gemaakte kosten als de oorzaak op gemeentegrond ligt. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Eén afvoer is verstopt

Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet, bijvoorbeeld van een wastafel. Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen. Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Meerdere afvoeren zijn verstopt

Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt.

Stap 1: Bel de gemeente. Tel. 0546 - 58 08 00 (24 uur per dag)

De gemeente laat uitzoeken of de verstopping op uw eigen terrein ligt of op gemeentegrond. Als de verstopping in het gemeenteriool zit, proberen we die zo snel mogelijk te verhelpen.

Afvoer in het buitengebied

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering. Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg. Staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan het loket Bouwen en wonen. U helpt ons door hierbij het nummer en de locatie van het kastje door te geven.

Wat kost het?

Wat doet de gemeente gratis?

  • uitzoeken waar de verstopping zit
  • verstopping in het gemeenteriool verhelpen (in principe)

Waarvoor stuurt de gemeente een rekening?

  • Blijkt het gemeenteriool verstopt te zijn doordat iemand 'foute' dingen door de wc of gootsteen spoelt? Dan sturen wij de rekening naar de vervuiler.

Wat moet u zelf regelen en betalen?

  • verstopping in uw eigen riool verhelpen
  • als u zelf een bedrijf inschakelt, betaalt u daar altijd zelf voor.