Wat is het?

De gemeente biedt bedrijven de mogelijkheid om een rotonde te adopteren of te sponsoren. In ruil daarvoor mag het bedrijf een reclamebordje plaatsen op de betreffende rotonde.

Adopteren

Wilt u een rotonde inrichten en verzorgen? Dan kunt u de rotonde adopteren. Dat gebeurt altijd in overleg met de groenbeheerder van de gemeente. U stelt zelf een plan op voor de inrichting en maakt met de gemeente afspraken over het inrichten en onderhoud. Hier tegenover staat dat u reclamebordjes mag plaatsen op de rotonde.

Sponsoren

Wilt u een rotonde sponsoren? Dat kan. U betaalt dan een sponsorbijdrage waarmee de gemeente het binnenste gedeelte van de rotonde kan onderhouden. In ruil daarvoor mag u reclamebordjes plaatsen.

Wat moet ik doen?

Heeft u interesse in het adopteren of sponsoren van het een rotonde? Neem dan contact op met loket Bouwen en wonen. Dit kan telefonisch: 0546 - 58 08 38 of per mail: bouwenenwonen@wierden.nl.

Wat kost het?

De kosten voor het sponsoren van een rotonde zijn €2.500,- per jaar. Als u een rotonde adopteert betaalt u in de vorm van het onderhouden van de rotonde

Extra informatie

De sponsor verzorgt zelf de reclame-uiting. De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan deze reclame-uiting:

  • De reclame-uiting mag enkel uit een bord bestaan. Elke andere vorm van reclame is niet toegestaan.
  • De sponsor mag tegenover elke aanrijweg een reclamebord plaatsen.
  • Het bord moet in de middencirkel groen worden geplaatst.
  • Het bord mag een maximale oppervlakte hebben van 0.5 m2 ; de bovenzijde van het bord mag maximaal 100 cm boven maaiveld zijn.
  • De reclame-uiting mag niet aanstootgevend zijn.
  • Het bord mag niet worden verlicht en mag niet retro-reflecterend zijn.
  • Het bord mag de overige verkeerstekens niet hinderen.
  • Het bord mag de veiligheid niet nadelig beïnvloeden.
  • De reclame borden moeten minimaal 60 centimeter van de rand van de verharding geplaatst worden (landelijke richtlijn).
  • De inrichting mag verkeerszichtlijnen niet belemmeren.