Voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied heeft de gemeenteraad van Wierden de 'Regionale spelregels voor ontwikkelingen in het buitengebied van Zuidwest-Twente' vastgesteld. Deze zijn onderaan deze pagina bij 'Documenten' te downloaden.

Dit beleid biedt mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing. Zo is het onder voorwaarden mogelijk om in ruil voor de sloop van minimaal 1.000 m2 een nieuwe woning te bouwen (Rood voor Rood). Daarnaast zijn er mogelijkheden voor nieuwe functies of activiteiten in vrijgekomen schuren of voor het oprichten van een landgoed.