Wat is het?

Als u in de gemeente Wierden een schutting om uw tuin wilt plaatsen, moet u zich aan een aantal regels houden. Soms is er ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of planologische strijdigheid nodig. Voor schuttingen die grenzen aan de tuin met de buren gelden andere regels dan voor schuttingen die grenzen aan de openbare weg of aan openbaar groen.

Hoe werkt het?

De schutting grenst aan de tuin met de buren

Kijk voor regels over het plaatsen van een schutting die grenst aan de tuin met de buren op de website van het Omgevingsloket(externe link).

De schutting grenst aan de openbare weg of aan openbaar groen

Als uw schutting lager is dan 1 meter, mag u deze gewoon plaatsen, ook als uw schutting grenst aan de openbare weg of aan openbaar groen. U heeft daarvoor geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig.

U mag langs de openbare weg of openbaar groen niet altijd een schutting plaatsen die hoger is dan 1 meter. In veel gevallen kan het wel, maar u moet wel een omgevingsvergunning aanvragen. Als de gemeente de aanvraag goedkeurt mag u de schutting plaatsen. Zo'n schutting moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden

  • De hoogte van de schutting mag maximaal 2,50 meter bedragen, waarbij per geval wordt bekeken of deze hoogte ook toegestaan is.
  • De onderste meter van de schutting mag bestaan uit een materiaal zoals hout of steen (het plan wordt altijd voorgelegd aan de dorpsbouwmeester). De rest van de schutting zal moeten bestaan uit wapeningsstaalmatten die worden begroeid met klimop. Door zo’n 'groene' schutting blijft het straatbeeld vriendelijk.
  • Een uitzondering hierop is als de erfafscheiding wordt uitgevoerd in metselwerk (tot 1 meter) met daarboven gemetselde penanten mogen tussen de penanten schotten van houten planken worden aangebracht.
  • Een ander belangrijk punt is de verkeersveiligheid. Vooral bij straathoeken kan de verkeersveiligheid in het gedrang komen door een te hoge schutting. Per situatie zal worden gekeken of de aangevraagde schutting verkeerstechnisch verantwoord is.
  • Verder wordt er bij het verlenen van een ontheffing ook gekeken naar de welstand – de schutting mag geen afbreuk doen aan het straatbeeld.