Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Wat is het?

Een Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een vangnetregelging die het mogelijk maakt om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van kinderopvang als zij door bepaalde medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voorliggende mogelijkheden zoals ondersteuning vanuit het netwerk of andere regelingen niet mogelijk zijn.

Om in aanmerking te komen voor een SMI moet er minimaal aan één van onderstaande gronden zijn voldaan:

  • Het kind of de ouder behoort tot de categorie personen met een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking van wie is vast komen te staan dat één of meer van deze beperkingen kinderopvang noodzakelijk maken;
  • Er is vastgesteld dat de veiligheid van het kind in het geding is;
  • Er is vastgesteld dat kinderopvang in het belang van een goede en gezonde ontwikkeling van het desbetreffende kind noodzakelijk is;
  • Er is vastgesteld dat er sprake is van een crisissituatie waardoor de ouder tijdelijk niet in staat is om de verzorging op zicht te nemen.

Hoe werkt het?

Als u aan de voorwaarden voldoet wordt er een plan van aanpak opgesteld door een regisseur in samenwerking met ouders. Dit plan is belangrijk om de situatie te verbeteren zodat ouders weer in staat zijn om te werken (en kinderopvangtoeslag te ontvangen) of de opvang zelf te kunnen organiseren (met behulp van het netwerk of andere regelingen). In dit plan staat onder andere welke hulpvragen er opgelost moeten worden en welke zorg hierbij nodig is. Ten tijde dat het kind naar de kinderopvang gaat, wordt er gewerkt aan het plan. Een Sociaal Medische Indicatie wordt afgegeven voor de duur van 9 maanden. Er is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vastgesteld.

Wat moet ik doen?

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het Zorgloket. Telefoon: 0546 - 58 09 90 of Email: zorgloket@wierden.nl