Sociale kaart

In de Sociale Kaart (onder de noemer 'Met Mekaar') van de gemeente Wierden vinden inwoners en professionals hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in onze gemeente geregeld zijn en vindt men de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in eigen buurt. 

Naar de Sociale Kaart