Geplaatst op 6 september 2023.

Overeenkomst Hervormd Dienstgebouw beëindigd

Op 1 september 2023 eindigde de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Wierden en de eigenaar van het Hervormd Dienstgebouw in Enter. Daarom eindigde op die datum ook de opvang van 11 derdelanders op deze locatie. De derdelanders die in het Hervormd dienstgebouw werden opgevangen beschikken over een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne. Zij verbleven in Oekraïne op het moment dat daar de oorlog uitbrak en zijn daarom naar Nederland Nederland gevlucht. Hier werden ze opgevangen in het Hervormd Dienstgebouw.

Stand van zaken opvang derdelanders Hervormd Dienstgebouw

Verlenging van de bruikleenovereenkomst was voor de gemeente geen optie omdat op deze locatie t.z.t een woon-zorgcomplex gehuisvest wordt. We willen niet dat de opvang van Oekraïners/derdelanders voor vertraging zorgt voor de voortgang van dit proces. 

De opvang in het Hervormd Dienstgebouw eindigde dus per 1 september. Op dat moment had de gemeente de plicht om de derdelanders tot 4 september onderdak te bieden. Daarom werd de derdelanders de mogelijkheid geboden om de opvang te continueren in de chalets aan de Sportlaan in Enter. Op deze locatie was binnen de geplaatste chalets voldoende ruimte om de groep derdelanders gelijk te kunnen opvangen. Alle derdelanders die tot 1 september nog verbleven in het Hervormd Dienstgebouw maakten gebruik van de nieuwe opvangmogelijkheid en hebben hier op 1 september ook hun intrek genomen.

Hoe gaat het verder met de opvang van de derdelanders

De Staat besliste eerder dat de Nederlandse opvang aan derdelanders op 4 september zou eindigen en dat ze dan Nederland binnen 28 dagen moeten verlaten. Meerdere derdelanders spanden een rechtszaak aan tegen de Staat. Sommige rechters oordeelden dat de derdelanders gelijk hebben en anderen oordeelden dat de Staat gelijk heeft.

Het is noodzakelijk om hier meer duidelijkheid en eenheid over te hebben. Hiervoor is een definitieve uitspraak van de Raad van State nodig. Deze uitspraak volgt waarschijnlijk eind november. Deze uitspraak was aanleiding voor demissionair staatssecretaris Van der Burg om op zaterdag 2 september het besluit te nemen dat derdelanders het recht op opvang in Nederland houden tot de raad van State hierover een definitief oordeel heeft geveld. Voor de derdelanders die nu aan de Sportlaan worden opgevangen, betekent dit dus ook dat ze hier tot nadere berichtgeving kunnen blijven. Naar aanleiding van dit besluit heeft gemeente Wierden besloten om aan de Sportlaan een extra chalet te plaatsen om ook de derdelanders humane opvang te kunnen bieden (zeven in plaats van zes chalets).

Alle kosten die wij als gemeente voor deze opvang maken, worden betaald door het Rijk.