Wat is het?

Starters op de woningmarkt kunnen bij de gemeente Wierden een starterslening aanvragen. Met een starterslening wordt het kopen van een eerste huis makkelijker. De Starterslening overbrugt namelijk het verschil tussen de prijs van het huis en de normale lening (hypotheek). Een starterslening komt bovenop de hypotheek. 

Wat moet u weten over de Starterslening?

 • De Starterslening wordt verstrekt als de hypotheek bij een reguliere hypotheekverstrekker onder Nationale Hypotheek Garantie(externe link) (NHG) wordt afgesloten. 
 • De Starterslening wordt ook onder Nationale Hypotheek Garantie afgesloten.
 • De Starterslening bestaat uit een annuïteitenlening en een combinatielening met een looptijd van 30 jaar.
 • U start na 3 jaar met aflossen en het betalen van rente. 
 • De lening moet altijd afgelost worden.
 • Of u en uw eventuele partner in aanmerking komen voor een Starterslening hangt af van de koopprijs van de woning en uw inkomen. U kunt online een proefberekening maken op de website van SVn(externe link). Controleer ook of u beiden aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt een starterslening aanvragen als u of uw eventuele partner:

 • Een woning koopt of deze op een andere manier in uw bezit krijgt in de gemeente Wierden.
 • Zelf in deze woning gaat wonen.
 • Niet eerder een eigen huis kocht en ook niet eerder in het bezit van een eigen woning bent geweest.
 • 18 jaar of ouder bent op het moment van de aanvraag. De peildatum is de datum van binnenkomst van uw aanvraag bij de gemeente Wierden.
 • Een ondertekende voorlopige koopovereenkomst heeft.
 • De woning mag niet duurder zijn dan 70% van NHG  (max. € 283.500,-; peildatum 1 januari 2023).
 • U kunt een starterslening krijgen tot maximaal 20 % van de aankoopsom met een maximum leenbedrag van € 30.000,-.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

De gemeente biedt de Starterslening via het SVn aan. Op de website van SVn(externe link) leest u meer over de SVn en de starterslening.

Hoe werkt het?

 • De gemeente Wierden controleert uw aanvraag aan de hand van de Verordening Starterslening Gemeente Wierden. U ontvangt daarna een toewijzings- of afwijzingsbrief.
 • Als u een toewijzingsbrief krijgt kunt u de starterslening digitaal aanvragen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn).
 • Op de website www.svn.nl/gemeente/wierden(externe link) dient u na de toewijzingsbrief de aanvraag digitaal in.
 • In het vak ‘Vul uw woonplaats in’ typt u ‘Wierden’ en daarna kiest u voor ‘Bekijk leningen'
 • Kies dan voor het thema ‘Eerste woning kopen’ en klik op het digitale aanvraagformulier van de lening. U moet hier de ontvangen toewijzingsbrief van gemeente Wierden bijvoegen.
 • De toewijzing is 8 weken geldig. U moet de starterslening daarom binnen 8 weken na ontvangst van de brief aanvragen!
 • SVn voert o.a. een financiële controle uit om te bepalen of u een starterslening kunt krijgen. De SVn bepaalt ook de definitieve hoogte van de starterslening.
 • SVn verzorgt ook de administratie van uw starterslening.
 • Het beschikbare subsidiegeld is beperkt. Als het beschikbare subsidiegeld op is, wijzen wij uw aanvraag af.
 • De aanvragen behandelen wij op datum van binnenkomst.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken na de dag waarop u de aanvraag heeft ingediend, antwoord van ons. Let op: wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. 

Extra informatie

Voor de aanvraag Starterslening stuurt u de volgende informatie digitaal mee:

 • de ondertekende aanneemovereenkomst of koopcontract van de woning (verplicht).
 • financieringsvoorstel (optioneel).

Houdt voor het aanvragen van een starterslening ook rekening met bijkomende kosten voor:

 • Het afsluiten van een Starterslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
  (zie de website van het SVn(externe link) voor de actuele afsluitkosten
 • Borgtochtprovisie NHG (Nationale Hypotheek Garantie) (wordt ingehouden op leenbedrag).
 • Notariskosten voor het opstellen van een hypotheek.
 • Eventuele taxatiekosten

Aanvragen starterslening

U kunt de Starterslening aanvragen via onderstaande button: 

Aanvraagformulier Starterslening

Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u een fysiek formulier ophalen in het gemeentehuis. Kijk voor onze openingstijden op www.wierden.nl/openingstijden

Tip

Wij raden u aan de informatie en voorwaarden voor de starterslening te lezen voor u een aanvraag indient. Deze informatie en voorwaarden vindt u op de website van de SVn.

Meer informatie vindt u ook op: