Bent u een houder van kinderopvang in de gemeente Wierden en biedt u peuteropvang en/of voorschoolse educatie aan, dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. Uw kinderopvang moet geregistreerd staan als VE locatie in het LRK om een subsidieaanvraag te kunnen doen. 

Wat is het?

De subsidie is beschikbaar voor het aanbod van de volgende peuterplaatsen:

 1. Peuterplaats regulier voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
 2. Peuterplaats VE voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
 3. Peuterplaats VE voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
 4. Peuterplaats VE voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag in de dagopvang

Voor nadere informatie raadpleegt u het document 'Nadere regels Subsidie peuteropvang en Voorschoolse educatie (VE) gemeente Wierden 2023' onder het kopje 'Documenten'.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een houder van kinderopvang.
 • De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 • Alleen aanvragen die voor bovenstaande datum compleet zijn ontvangen, dus inclusief alle genoemde bijlagen onder het kopje 'Wat moet ik doen?', worden in behandeling genomen.
 • Een onderbouwde aanvullende aanvraag in het betreffende subsidiejaar op een reeds ingediende aanvraag ten behoeve van uitbreiding van peuterplaatsen, is mogelijk voor houders die het lopende jaar reeds subsidie hebben ontvangen op basis van de 'Nadere regels Subsidie peuteropvang en VE gemeente Wierden' (zie kopje Documenten).

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidieaanvraag indienen via een online formulier, via onderstaande button. Daarbij levert u het Excel-bestand 'Format Subsidieaanvraag peuteropvang en VE Wierden' aan in de bijlage.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit met het invullen van de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met ons Zorgloket, via telefoon: 0546 - 58 09 90 of mail: zorgloket@wierden.nl

Hoe controleren wij?

Wij verlenen subsidie voor het aanbod van peuteropvang en Voorschoolse Educatie. Uiteraard willen wij weten of dit aanbod ook echt heeft plaatsgevonden zoals is afgesproken. Daarom controleren wij. Dat doen we na afloop, maar ook tussendoor.

Wanneer moet u verantwoording afleggen? 

Voor 1 juni na afloop van het subsidiejaar. Dit kunt u doen via de onderstaande button.

Verantwoording afleggen

Wat heeft u nodig?

Als u het invullen van dit formulier langer dan een kwartier onderbreekt, moet u opnieuw beginnen met invullen. Het is daarom verstandig om de volgende informatie / digitale documenten bij de hand te hebben voordat u het formulier gaat invullen.

Bijlagen voor subsidies van 50.000 euro en hoger

 • Een inhoudelijk eindrapport, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd en hoe is voldaan aan de gemeentelijke eisen zoals in artikel 9 van de nadere regels subsidie peuteropvang en Voorschoolse educatie Gemeente Wierden 2023 staan beschreven.
 • Een financieel eindrapport, opgesteld door middel van het door de gemeente beschikbaar gestelde format.
 • Een financiële eindrapportage van een controleverklaring.

Bijlagen voor subsidies onder 50.000 euro

 • Een inhoudelijk eindrapport, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn uitgevoerd en hoe is voldaan aan de gemeentelijke eisen zoals in artikel 9 van de nadere regels subsidie peuteropvang en Voorschoolse educatie Gemeente Wierden 2023 staan beschreven.
 • Een financieel eindrapport, opgesteld door middel van het door de gemeente beschikbaar gestelde format.

Aanvullende controle

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere gegevens opvragen ter controle. Als dit het geval is krijgt u daarover persoonlijk bericht. Bij een nadere controle is de houder verplicht het college inzage te geven in diens administratie over onder andere:

 • Inkomensverklaring of andere bewijzen van de hoogte van het verzamelinkomen.
 • Verklaringen van geen recht op kinderopvangtoeslag van ouders.
 • Plaatsingsovereenkomst of contract waaruit het aantal uren, soort peuterplaats, de ouderbijdrage en de start en (verwachte) einddatum blijken.
 • VE- indicaties, afgegeven door de JGZ, voor plaatsingen van doelgroeppeuters.