Bent u een houder van kinderopvang in de gemeente Wierden en biedt u peuteropvang en/of voorschoolse educatie aan, dan kunt u hier mogelijk subsidie voor aanvragen. Uw kinderopvang moet geregistreerd staan als VE locatie in het LRK om een subsidieaanvraag te kunnen doen. 

Wat is het?

De subsidie is beschikbaar voor het aanbod van de volgende peuterplaatsen:

  1. Peuterplaats regulier voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
  2. Peuterplaats VE voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
  3. Peuterplaats VE voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag in de peuteropvang
  4. Peuterplaats VE voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag in de dagopvang

Voor nadere informatie raadpleegt u het document 'Nadere regels Subsidie peuteropvang en Voorschoolse educatie (VE) gemeente Wierden 2023' onder het kopje 'Documenten'.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Een aanvraag kan alleen worden ingediend door een houder van kinderopvang.
  • De aanvraag moet ingediend zijn vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
  • Alleen aanvragen die voor bovenstaande datum compleet zijn ontvangen, dus inclusief alle genoemde bijlagen onder het kopje 'Wat moet ik doen?', worden in behandeling genomen.
  • Een onderbouwde aanvullende aanvraag in het betreffende subsidiejaar op een reeds ingediende aanvraag ten behoeve van uitbreiding van peuterplaatsen, is mogelijk voor houders die het lopende jaar reeds subsidie hebben ontvangen op basis van de 'Nadere regels Subsidie peuteropvang en VE gemeente Wierden' (zie kopje Documenten).

Wat moet ik doen?

U kunt de subsidieaanvraag indienen via een online formulier, via onderstaande button. Daarbij levert u het Excel-bestand 'Format Subsidieaanvraag peuteropvang en VE Wierden' aan in de bijlage.

Subsidie aanvragen

Heeft u vragen of komt u er niet uit met het invullen van de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met ons Zorgloket, via telefoon: 0546 - 58 09 90 of mail: zorgloket@wierden.nl