Subsidie voor vergroenen tuin en afkoppelen regenwater

Wat is het?

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en hevige stortregen. Om overlast door extreem weer te voorkomen, is het nodig om maatregelen te nemen. De gemeente legt daarom bijvoorbeeld wadi’s aan in wijken waar regenwater niet goed kan wegstromen en gaat met agrariërs aan de slag om water langer vast te houden om droogte te voorkomen.

U kunt ook helpen door op uw eigen terrein te vergroenen of regenwater af te koppelen. Zo zorgt u ervoor dat regenwater sneller in de grond zakt en dat helpt om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Kijk op www.groenblauwtwente.nl voor tips en inspiratie.

Om onze inwoners te stimuleren om zelf aan de slag te gaan, hebben we een subsidie beschikbaar gesteld. Tot 2025 is er jaarlijks een bedrag van €25.000,- beschikbaar voor maatregelen die helpen om de gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Wat moet ik doen?

Stap 1: Maatregelen uitvoeren

U voert de maatregelen uit. Vergeet niet om van te voren en achteraf foto’s te maken en om de bonnetjes en/of facturen te bewaren. Deze moet u bij de subsidieaanvraag aanleveren.

Stap 2: Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie online aan. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand houdt:

 • Foto’s van vóór en na het uitvoeren van de maatregelen
 • Bonnetjes / facturen van de kosten die u heeft gemaakt
 • Rekeningnummer waarop de subsidie uitbetaald mag worden

  Subisidie aanvragen

Stap 3: Subsidie ontvangen

Na uiterlijk 8 weken wordt het geld op uw rekening gestort.

Hoe werkt het?

Er zijn drie maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Voor iedere maatregel gelden andere voorwaarden. Zie de tabel.

MaatregelVoorwaardenVergoeding (% van de kosten)Maximum bedrag
RegentonRegenton moet minimaal 100 liter opvangen50%€150,-
Afkoppelen regenpijp van daken of erfverharding

Alleen combinaties van afkoppelen en regenwater bergen komen in aanmerking voor subsidie.

Totaalbedrag minimaal €75,-

50%€ 1500,-
Tegels eruit, groen erinMinimaal 5 m2 vergroenen25%€ 500,-

Als u subsidie wilt aanvragen, houd dan rekening met het volgende:

 • U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen die zijn uitgevoerd na 8 maart 2022.
 • Met uw aanvraag kunt u tegelijkertijd meerdere maatregelen aanvragen (bijvoorbeeld een regenton én vergroenen van uw tuin).
 • U kunt slechts één keer subsidie per perceel krijgen.
 • U komt alleen in aanmerking voor deze subsidie als uw woning ouder is dan 5 jaar en binnen de bebouwde kom staat.
 • Alleen particulieren kunnen een aanvraag indienen
 • Woont u in een huurhuis? Overleg dan eerst met de verhuurder voordat u aan de slag gaat.