Huishoudens met een koopwoning die hun energiegebruik en daarmee energierekening willen verlagen, kunnen hier een subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp. Ook kunt u subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een taxatie en hypotheekadvies voor het financieren van de verduurzamende maatregelen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

De aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2024. Dit kan digitaal via onderstaande button ‘Aanvraag subsidie verduurzaming’ of schriftelijk door het aanvraagformulier op te halen bij het zorgloket van de gemeente Wierden. Aan deze aanvraag zitten een aantal voorwaarden verbonden. Het maakt hierbij niet uit wat de aard van het inkomen is. Dat betekent dat ook gepensioneerden, zelfstandigen of mensen in loondienst recht kunnen hebben op een subsidie.

Verwerking persoonsgegevens

Dient u een subsidieaanvraag in? Dan worden er persoonsgegevens van u verwerkt door de gemeente Wierden. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om uw aanvraag te beoordelen en om met u te communiceren over uw aanvraag.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, worden uw contactgegevens gedeeld met Stichting Duurzaam Wierden-Enter. Wij delen uw naam, adres en e-mailadres/ telefoonnummer, zodat één van hun energiecoaches contact met u kan opnemen voor een gratis woningbezoek. De energiecoaches zijn betrokken bij de technische beoordeling van de aanvragen.

Op www.wierden.nl/privacyverklaring kunt u meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Wierden.

Energiecoach voor advies op maat

Stichting Duurzaam Wierder-Enter verzorgt het gemeentelijke energieloket. Hier kunnen inwoners terecht met al hun vragen over isolatie, besparing, duurzaamheidslening en subsidies. Denk hierbij aan tips over kleine aanpassingen om de woning te verduurzamen en informatie over mogelijke subsidies, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de duurzaamheidslening van het Nationaal Warmtefonds. Ook geven zij graag advies aan inwoners die grotere duurzaamheidsmaatregelen willen treffen.

Belangrijk: een afspraak met een Energiecoach is gratis. Iedere inwoner van gemeente Wierden die geïnteresseerd is in een persoonlijk advies om energie te besparen of interesse heeft in een huisbezoek van een energiecoach kan mailen naar duurzaamwierdenenter of (tijdens kantooruren) bellen naar 0546 - 72 31 17. Aanvullende informatie over het Energieloket en de energiecoaches staat op www.duurzaamwierdenenter.nl.

Let op: andere locatie inloopspreekuur

Vanaf 1 februari 2023 vindt het inloopspreekuur plaats in de bibliotheken in Wierden en Enter.

 • Spreekuur Wierden: woensdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Pouliestraat 2, Wierden
 • Spreekuur Enter: donderdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Oude Pastoriestraat 6, Enter

Subsidie aanvragen

U kunt via een online formulier (met DigiD) uw aanvraag indienen. Dit kan via onderstaande button.

DigiD linkAanvraag subsidie verduurzaming

Voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U krijgt geen studiefinanciering
 • U woont in de gemeente Wierden
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingstehuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • De activiteit is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende wet- en regelgeving
 • De activiteit moet uiterlijk 31 december 2024 zijn uitgevoerd
 • Het te isoleren oppervlakte omvat ten minste 15 vierkante meter

U kunt ook in aanmerking komen wanneer u als gevolg van een schuldenregeling op grond van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een bedrag van uw inkomen overhoudt om van te leven dat lager is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Toetsing recht op subsidie:

1. Op basis van inkomensgrens
Het inkomen van de eigenaar-bewoner is niet hoger dan 150% van de geldende bijstandsnorm.
Het gaat hierbij om het netto salaris, exclusief vakantiegeld.

2. Op basis van vermogensgrens
Het vermogen uit een eigen woning en goederen wordt buiten beschouwing gelaten.

 • €10.000,- voor alleenstaanden
 • €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden

3. Op basis van de energetische efficiëntie van de woning
(laag energielabel, slechte isolatiewaarde)

150% van de bijstandsnorm excl. vakantiegeld (netto)

Let op: het gaat om het inkomen van drie maanden voorafgaand aan uw aanvraag. Bij wisselende inkomsten gaan wij uit van het gemiddelde inkomen in deze drie maanden.

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2023:

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.703,82 per maand

€1.896,21 per maand

Samenwonend/getrouwd

€2.434,02 per maand

€2.575,26 per maand

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Overzicht van alle inkomsten van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag (loonstroken/uitkeringsspecificaties)
 • Bankafschriften van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen die op uw naam staan met vermelding van het saldo van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Een offerte of prijsopgaaf van een erkende installateur of bedrijf van de verduurzamende maatregel
 • Een verklaring van het definitieve energielabel of checklist van de energiecoach van stichting Duurzaam Wierden Enter
 • Indien mogelijk, planning van de werkzaamheden 

Termijn

U krijgt zo snel mogelijk reactie op uw aanvraag. De gemeente Wierden beslist op de aanvraag van subsidie volgens het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2015(externe link).

De uitbetaling van de subsidie vindt rechtstreeks plaats aan de bedrijven. 

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag of een extra bijdrage in de energiekosten.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 - 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl. Het zorgloket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 12:30 uur.

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt(externe link)