Huishoudens met een koopwoning, die moeite hebben met het betalen van hun energierekening, kunnen een subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen. Zoals isolatie, zonnepanelen en een (hybride) warmtepomp. Ook kunt u subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een taxatie en hypotheekadvies voor het financieren van de verduurzamende maatregelen.

De aanvraag

Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2024. Dit kan digitaal via onderstaande button ‘Aanvraag subsidie verduurzaming’ of schriftelijk door het aanvraagformulier op te halen bij het zorgloket van de gemeente Wierden.

Voor alle vragen naar het energieloket

Duurzaam Wierden - Enter verzorgt het gemeentelijke energieloket. Hier kunt u als inwoner terecht met al uw vragen over isolatie, besparing, duurzaamheidslening en subsidies. Tijdens de spreekuren zijn de energiecoaches aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u de energiecoaches tijdens kantooruren bereiken via 0546 – 72 31 17 of per duurzaamwierdenenter@gmail.com

 • Spreekuur Wierden: woensdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Pouliestraat 2, Wierden
 • Spreekuur Enter: donderdag van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek, Oude Pastoriestraat 6, Enter
Het Energieloket(externe link)

Subsidie aanvragen

U kunt via een online formulier (met DigiD) uw aanvraag indienen. Dit kan via onderstaande button.

DigiD linkAanvraag subsidie verduurzaming

Voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U woont in de gemeente Wierden
 • De activiteit moet uiterlijk 31 december 2024 zijn uitgevoerd
 • Het te isoleren oppervlakte spouw/vloer/dak isolatie omvat ten minste 15 vierkante meter
 • Het te isoleren oppervlakte glas omvat ten minste 8 vierkante meter
 • De aanvraag wordt getoetst op basis van uw inkomen, vermogen en op hoe goed uw woning geïsoleerd is

Aanvullende voorwaarden

 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingstehuis
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen
 • De activiteit is uitgevoerd conform de, op het moment van aanleg, geldende wet- en regelgeving

U kunt ook in aanmerking komen wanneer u als gevolg van een schuldenregeling op grond van de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een bedrag van uw inkomen overhoudt om van te leven dat lager is dan 150% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Voorwaarden inkomens- en vermogensgrens

1. Op basis van inkomensgrens
Het inkomen van de eigenaar-bewoner is niet hoger dan 150% van de geldende bijstandsnorm.
Het gaat hierbij om het netto salaris, exclusief vakantiegeld.

2. Op basis van vermogensgrens
Het vermogen uit een eigen woning en goederen wordt buiten beschouwing gelaten.

 • €10.000,- voor alleenstaanden
 • €15.000,- voor alleenstaande ouders, echtparen of samenwonenden

Bij een hoger vermogen dan hierboven is vermeld, wordt er een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt gerekend door het vermogen wat boven de vermogensgrens zit in mindering te brengen op het maximale subsidiebedrag van €15.000,- (bij een investering van €15.000,-)

3. Op basis van de energetische efficiëntie van de woning
(laag energielabel, slechte isolatiewaarde)

150% van de bijstandsnorm excl. vakantiegeld (netto)

Let op: het gaat om het inkomen van drie maanden voorafgaand aan uw aanvraag. Bij wisselende inkomsten gaan wij uit van het gemiddelde inkomen in deze drie maanden.

Gebaseerd op de bijstandsnormen van 1 januari 2024:

Gezinssamenstelling

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaande (ouder)

€1.829,46 per maand

€2.031,71 per maand

Samenwonend/getrouwd

€2.613,51 per maand

€2.753,55 per maand

Het betreft 150% van bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.  

Wat moet u aanleveren bij uw aanvraag?

 • Overzicht van alle inkomsten van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag (loonstroken/uitkeringsspecificaties)
 • Bankafschriften van alle betaalrekeningen en spaarrekeningen die op uw naam staan met vermelding van het saldo van de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag
 • Een offerte of prijsopgaaf van een erkende installateur of bedrijf van de verduurzamende maatregel
 • Een verklaring van het definitieve energielabel of checklist van de energiecoach van stichting Duurzaam Wierden Enter
 • Indien mogelijk, planning van de werkzaamheden 

U voldoet niet aan de voorwaarden

Mogelijk komt u in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag of een extra bijdrage in de energiekosten.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, maar is er als gevolg van de hogere energierekening wel een schrijnende situatie ontstaan? Neem dan contact op met ons Zorgloket. Zij helpen u graag voort en kijken samen naar de mogelijkheden. Bellen kan via: 0546 - 58 09 90 of mail naar zorgloket@wierden.nl. Het zorgloket is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:30 tot 12:30 uur.