Toekomstvisie enquête

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig?

Hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente Wierden vitaal en aantrekkelijk blijft, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren? Welke kant moet het op met de gemeente Wierden in de toekomst?

Bijna 1200 mensen hebben de enquête over de toekomstvisie ingevuld, die in de periode van 10 september tot en met 8 oktober 2021 ingevuld kon worden. De rapportage van de enquête kunt u hier bekijken. Deelnemers konden per thema ook een opmerking/reactie achterlaten. Ruim 1400 opmerkingen werden aangeleverd. Deze hebben we per thema samengevat. U leest alle uitwerkingen via: www.wierden.nl/toekomstvisie.