Verzorging pleegkind melden

Wat is het?

Als u voor langere tijd een pleegkind verzorgt en opvoedt, meldt u dit bij de gemeente. Dit geldt ook voor instellingen die een pleegkind verzorgen en opvoeden.

Hoe werkt het?

  • De gemeente kijkt welke hulp en zorg het beste is voor het kind.
  • Als dit pleegzorg is en u bent nog geen officiële pleegouder, wordt er gekeken of u geschikt bent als pleegouder. Dit doet een pleegzorgorganisatie.
  • De pleegzorgorganisatie vraagt voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Als u pleegouder mag worden van het kind, kunt u een vergoeding krijgen. Ook krijgt u ondersteuning door de pleegzorgorganisatie.

Meer informatie over pleegouder worden, vindt u op de site van de Raad voor de Kinderbescherming.

Wat moet ik doen?

  • U meldt dat u een pleegkind verzorgt bij de gemeente waar u woont.
  • Als uw pleegkind vertrekt of overlijdt, meldt u dit ook bij de gemeente.
  • U doet dit allemaal binnen 1 week.